Tidsplaner

Tidsplaner international Disco & HipHop Øst

Tidsplaner National Disco & Hip Hop Vest

Tidsplaner National Disco & Hip Hop Øst

Tidsplaner Rock´n Roll & Swing

Tidsplaner standard & latin VEST

Tidsplaner standard & latin ØST