Skoleprojekt

Find deltagende danselærere i dit lokalområde her.

Undervisning i dans i folkeskolens 1.+2.+3. klasse

De Danske Danseskoler vil med skoleprojeket tilbyde undervisning i standard- og latindanse til folkeskolens yngste klasser, med  henblik på at videregive så meget som muligt at den store kulturhistoriske arv, danseskolerne har deltaget i at opretholde, gennem mere end et  hundrede år. Ligeledes vil De Danske Danseskoler med dette projekt udbrede dans som motion i skolerne. 
De Danske Danseskoler uddanner danselærere i de 10 stiliserede danse: 5 latinamerikanske og 5 standarddanse, ligesom alle danselærere også er uddannet i børnedanse og historiske danse samt musikforståelse.   

I dette skoleprojekt vil al undervisning varetages af fagligt uddannede danselærere fra organisationen "De Danske Danseskoler", som har organiseret danselærere i Danmark gennem 100 år. 

De Danske Danseskoler kan præsentere et undervisningsforløb i dans, med henblik på standard- og latindanse.
Dette forløb vil indeholde:

  • Et kort historisk forløb om dansens udvikling og oprindelse.
  • Undervisning i taktarter og musik.
  • Praktisk undervisning i vals, quickstep, cha cha cha og jive.

  
Vi har i foreningen et fast pensum, som alle vore danselærere følger, med mulighed for metodevalg og udbygning med flere danse, hvis det er muligt at nå i undervisningsforløbet.
  
Forløbet er: 2 lektioner á 45  min. pr. gang i 8 uger i alt: 16 lektioner pr. årgang.  

I tilknytning til undervisningsforløbet kunne vi tænke os at tilbyde regionale skolestævner i dans for hvert klassetrin, samt en samlet skolekonkurrence, hvor hver skole stiller med 3-5 par i hvert klassetrin på et såkaldt skolehold, hvor holdene konkurrerer mod hinanden.
Vi har i foreningen et sportsudvalg som står for ledelsen af vores turneringer, og dette udvalg vil naturligvis kunne stå for afvikling af en sådan skoleturnering.
Med disse skolestævner, samt konkurrencer vil De Danske Danseskoler være med til at udbrede det sociale samarbejde mellem klassetrin, samt de forskellige skoler.  
 

Danselærerne skal naturligvis aflønnes, og lektionsprisen er kr. 320,- pr. danselærer pr. lektion.
Danselærerne ansættes og aflønnes af De Danske Danseskoler, og skolerne betaler for ydelsen via EAN systemet til De Danske Danseskoler.

Du kan se hvilke danselærere der er med i projektet i dit område her.

 
 

Download vores prospekt for undervisning i dans i folkeskolens 1. - 3. klasse her.