Nyheder

DDD indgår samarbejde med Scandic hotellerne i Europa

DDD har i oktober måned 2016 indgået en særdeles fordelagtig samarbejdsaftale med Scandic.

Scandic hotellerne har valgt at engagere sig i dansk dans, vi vil alle (både dansere, tilskuere og officials) få mulighed for særlige priser og arrangementer. Året 2017 er et prøveår, fordi vi reelt ikke kender overnatningsbehovet blandt DDD danserne og deres pårørende. Men vi tænker, at hvis priser og vilkår er attraktive, vil mange måske vælge at bakke op om samarbejdet og på den måde sikre endnu bedre vilkår i 2018 og fremefter. For at sikre alle DDD dansere og deres pårørende mulighed for allerede nu (2016 + 2017) at anvende aftalen har vi forlods aftalt en mindsterabat på 10% til alle, der oplyser

 http://www.scandichotels.dk/dlredirect?nc=D000020094  

Hjælp os med at gøre denne aftale til noget, som vi kan bygge videre på i årene, der kommer. Vi vil rigtig gerne sikre, at aftalen kommer til at gavne alle dansere. Det gør vi kun ved at prøve Scandic af i 2017, så vi står godt ved forhandlingerne for 2018 og tre år frem. På denne måde får vi mulighed for i langt større omfang at gøre noget ekstra ud af vores nationale events og få råd til at tiltrække de store internationale mesterskaber til Danmark. 

De bedste hilsner 

Henning Christensen

Formand

02-11-2016