Nyheder

Nyt forbund - Det Private Idrætsforbund

 

NYT FORBUND SKAL GIVE PRIVATE IDRÆTSAKTØRER EN FÆLLES STEMME

 

NYT FORBUND SKAL GIVE PRIVATE IDRÆTSAKTØRER EN FÆLLES STEMME

De private idrætsaktører i Danmark har nu fået en fælles stemme med etableringen af ’Det Private Idrætsforbund’. Forbundet består foreløbigt af Foreningen Private Golfbaner, De Danske Danseskole og DFHO

Baggrunden for etableringen af Det Private Idrætsforbund er blandt andet, at der er en tendens til, at private idrætsaktørers betydning for danskernes idrætsdeltagelse bliver overset fra politisk side – nationalt såvel som lokalt. Dermed bliver private aktører ikke i tilstrækkelig grad inddraget i dialogen, når der skal udtænkes løsninger på, hvordan vi fremmer idrætsdeltagelsen. Og det til trods for, at medlemmerne hos det nye forbunds repræsentanter tilsammen aktiverer over 700.000 danskere inden for golf, dans og fitness.

”Igennem mange årtier har private idrætsaktører udviklet aktiviteter, der har fået markant flere danskere til at dyrke motion. Dermed udgør det private en væsentlig hjørnesten i Idrætsdanmark. Vi finder det derfor helt naturligt, at vores erfaringer og faciliteter bliver bragt i spil, når der skal findes idrætspolitiske løsninger på den store udfordring, det er at få flere til at dyrke motion. Men det sker ikke af sig selv, for vi kan fx konstatere, at regeringen kun havde inviteret foreningslivet, da initiativet ’Flere skal dyrke idræt’ for nylig blev drøftet. Derfor ser vi et behov for at gå sammen og markere, hvilken værdi den private idræt skaber,” siger Morten Brustad (DFHO), der er blevet valgt som formand for Det Private Idrætsforbund.

Det Private Idrætsforbund udgør et formelt forum for et styrket samarbejde, og forbundet skal overordnet fungere som et generelt fællesskab for foreninger af private idrætsaktører, søge mest mulig idrætspolitisk indflydelse og synliggøre de almennyttige værdier, som de private idrætsaktører bidrager med.

”Lige nu er vi tre partere, som repræsenterer vidt forskellige idrætsformer og brancher, der hver især har sine særlige udfordringer. Men vi deler en fælles vision om, at flere danskere skal vælge et liv med motion samt et ønske om, at vi som private aktører kan præge de løsninger, der skal sikre, at vi som samfund får indfriet den vision. Og ved at samle os i et fællesskab, så får vi skabt gode betingelser for at udveksle viden og erfaringer, som vi kan formidle gennem dialog og samarbejde med andre dele af Idrætsdanmark,” siger Morten Brustad.

Han understreger, at det er vigtigt for forbundet at blive oplevet som en professionel og imødekommende samarbejdspartner:

”Foreningslivet har været dygtige til at organisere sig, og vi anerkender den enorme værdi, foreningerne skaber for samfundet, og respekterer deres interesser og behov. Til gengæld tror vi på, at et tæt samarbejde på tværs af Idrætsdanmark er vejen frem, hvis vi skal lykkedes med at øge idrætsdeltagelsen.”

  _______________________________________________________________________________

For yderligere kommentarer: Kontakt Morten Brustad på tlf.: 2088 3247

Bestyrelsen i Det Private Idrætsforbund udgøres af:

  • Morten Brustad – Formand (branchedirektør for Dansk Fitness & Helse Organisation)

  • Peter Arendorff – (formand for Foreningen Private Golfbaner)

  • Kaare Frogne – (Foreningen Private Golfbaner)

  • Henning Christensen – (formand for De Danske Danseskoler)

  • Per Henckell – (De Danske Danseskoler)

Fakta om parterne i Det Private Idrætsforbund:

De Danske Danseskoler:

  • 74 danseskoler
  • 30.000 aktive turneringsdansere – heraf 1500 turneringsdansere

Foreningen Private Golfbaner:

  • 25 golfanlæg
  • 300 beskæftigede i medlemskredsen
  • Ca. 25.000 aktive golfspillere tilknyttet private baner og ca. 175.000 udefrakommende gæstende golfspillere (greenfee spi