DDD Historie fra 1912...

De Danske Danseskolers historie fra 1912.

DDD har igennem 100 år ydet en kæmpe indsats på det kulturelle Danmark, sat et tydeligt aftryk på danskeres liv, ved igennem undervisning af millioner af danskere, i forskellige dansearter.

Danskere som har søgt danseskolerne, med den pædagogiske, dygtige erfaring, baggrund og uddannelse til at varetage undervisning for børn / unge og voksne.

Anerkendelse for DDD / danseskolernes virke, har været begrænset, vi har siden 1933 søgt om en anerkendelse af vores uddannelse, kun i en kort periode fra  1996 havde fagskolen i Hillerød,  en anerkendelse, med SU støtte, hvor tidligere formand Jørgen Christensen havde gjort et stort arbejde for en anerkendelse, herefter har vi søgt sidst i 2014, men uden det store held.

Lidt historie:

Der var i tiden 1911, kun 3 institutioner som havde en form for uddannelse i dans. Det var den kgl. Ballet – Hærens Gymnastik skole samt Paul Petersens Institut.

Man begyndte i 1912 - 1917 at rejse til udlandet, samtidig med man fik besøg af udenlandske artister med nye impulser. Dansestoffet var i disse år en syndig forvirring, med nye danse hver måned, som eleverne slugte uden at kny.

 Hver danseskole havde sin koreografi, og det bevirkede at man ikke kunne danse sammen, i hvert fald ikke så det kunne blive en fornøjelse for nogle af parterne.

I 1917 drøftede danselærerne Viggo Gundmann og I.C. Gottlieb muligheder for at samle landets danselærerstand, for den vej at bringe orden i moderne dans. Man mente at danse burde autoriseres, således at man fik det samme dansestof. På et møde den 26. september 1917, foreslår danselærer I.V. Rasmussen at der dannes en ordnet forening, - den første paragraf var:

Foreningens formål er at samle landets praktiserende lærerinder og lærer i dans, i arbejdet for at fremme en ensartet undervisning i moderne selskab dans.

Den 28. december 1917 dannes Landsammenslutningen ”Danse - Ringen” ved en danselærerkongres som blev afholdt i Studenterforeningens Gymnastiksal med 75 medlemmer fra hele landet.

Den første bestyrelse har følgende sammenslutning: Gundmann (formand) – Merrild (næstformand) – Fanny Cohn (kasserer) – Hjalmar Andersen (sekretær) – samt bestyrelsesmedlemmer Agnes Nyrop Christensen – Jelva Leander – Sofus Jensen. ( Andersen & Jensen)

I året 1921 var den første turnering i Idrætshuset, hvor kongefamilien, repræsentanter for regeringen og rigsdag samt Borgerepræsentationen deltog. Det var en 2 timer lang turnering.

I 1923 opstår splittelse blandt danselærene i holdning til dansenyheder, og en ny forening opstår Terpsichore, med Poul Huld som præsident. Her høre man om en af vores store personligheder, som var medstifter af Terpsichore Dansemester Carl G.V. Carlsen. Foreningen skulle være ”en forening af danselærere og for danselærere”.

Danselærerne begynder at få interesse for den engelske stil, som bliver indført i 1928, og danselærer Kaj Jensen går i front og engagerer Hr. og Fru Victor Silvester til at demonstrerer sæsonens danse, dette sker i 1932. Dette er med til at stadfæste den engelske stil i Danse-ringen.

De første dansemærkeprøver begyndte i årene 1932/33 - Ligeledes kom det store fremstød for dansen med Danselandskampe, den først imod Tyskland i 1933, samme år det første Danmarksmesterskab med vinderne Lizzie Højengaard og Max Frandsen.

 Denne pokal fra 1933, bliver hvert år givet til vinderne af voksenrækken, I øjeblikket har Danmarksmestrene Nicolai Bouet og Anna Shagalina den for 3 år i træk.

1933 lykkedes det at forene Danse-Ringen og Terpsichore i et samarbejde

I året 1934 kom den første landskamp mod England, og det blev til en fast begivenhed, med små pauser imellem, helt frem til slut 70 èrne, hvor den sidste landskamp blev afholdt i Brøndbyhallen, imellem DOF & DS.

Allerede fra landskampen i 1934 var dagbladet BT med i disse arrangementer. Politiken var med allerede fra første tango turnering i 1919. Dette samarbejde var fantastisk for danseskolerne. At have mediernes bevågenhed, må have været fantastisk.

Arkiverne hos BT / Politiken / Ekstrabladet må være store, fra denne tid, med masser af billeder og rapportager. Man kunne ønske sig samme bevågenhed i dag, omkring vores arbejde med børn og unge, og ikke mindst konkurrenceforvridning på fritidsområdet.

Det siger sig selv at bølgerne har gået højt i disse år, imellem Danseringen og Terpsichore, der havde hver sin holdning til fremtiden. Man begynder at tale om en danseunion imellem de 2 store foreninger.

Danserådet bliver på BT foranledning etableret i 1935. Den første jyske mesterskabsturnering afholdes i Århus samme år.

Der nu rigtig fart på dansen, nye danse kommer til, den engelske stilart har sat sig fast. I 1937 vinder Andersen & Jensen det første Verdensmesterskab i Blackpool, med en koreografi i slowfoxtrot,  koreografi  af Kaj Jensen.

Dansk Amatør Danse Union  ser lyset i 1939 og 1940, konflikter opstår, Danse-Ringen og Terpsichore opretter deres egen Amatør Forbund, med tilknytning til danseskoler. Der afholdes flere danmarksmesterskaber, under hvert sit regi.

Dansk Danseforbund stiftes i 1940 mellem Danse – Ringen og Terpsichore. Amatørdansernes Forbund tilsluttes senere. Forbundets Præsident er Landsretssagfører Mogens Müllert

Efter krigen i 1945 ser vi danseexpert Alex More, og jive kommer til Danmark, dansen som de amerikanske soldater har ført til Europa.

Flere foreninger opstår, og ved et fællesmøde imellem Terpsichore – Dansk Danselærerforening – Danse-Ringen – Sammenslutningen af 1949 – Dansepædagogisk Forening enedes man om i 1953 den 18. juni, oprettelse af Danse Organisationernes Fællesråd D.O.F

Sammen står man nu omkring den konkurrence man ser fra Ungdomsklubberne, som danser jitterbug. Man vil kontakte myndighederne og forlange tilskuddene fjernet, hvis man indfører danseundervisning i klubberne. Børge Kisbye er på banen og lejer lokaler til Politiet ungdomsklubber.  op til 200.000 elsker at se Jitterbug, det bliver en kæmpe succes, i først omgang er dansen forbudt på danseskolerne.

Danse forbundet stifter bekendtskab med Gunnar Nu Hansen, som speaker ved landskampen mod England, den travle fodboldsspeaker Gunnar Nu Hansen, som fik lidt på hattepulden – munden var godt smurt under fodbold-transmissionerne og meget tavs under de første danse transmissioner. Senere gik det bestemt bedre – Gunnar Nu fik lært meget om dans gennem Kaj Jensen. og det skal vise sig at Gunnar Nu Hansen bliver en utrolig vigtig person for dansen fremover.

Vi er fremme i november 1956 hvor vores allesammens Børge Jensen, senere Formand for DOF, begynder at komme på scenen – hans første store dansearrangement var på Samsø i en nye Samsø-hal med 10 landsholdspar og 1400 tilskuere – det var navne som Eva og Flemming Hørning, John og Ella Frederiksen, Ove Strømmen, John Kømler m.f . Og netop nu udtaler danselærerne at mere end 200.000 fødder, danser rundt hver aften på landets danseskoler.

Op igennem 50 èrne og 60 èr var fantastiske år for danseskolerne, man taler her op elevtal på 4.000. Videre igennem 70  erne, var en epoke hvor alle skulle lære at danse.

Det er ikke uden gnidninger i DOF, det var meningernes forening,  det kan jo være sundt, men man enedes om i 1961, at uddannelse skal strække sig over 3 sæsoner, og latin amerikanske danse indgår i uddannelsen.

I 1963 reorganiseres DOF, og man bliver indlemmet i International Council of Ballroom Dancing.

Amatørdanserne ønsker mere indflydelse på turneringsdansen, og i slutningen af 1969 opstår Dansk Sportsdanserforbund, med deraf begyndende samarbejde, som vare kort.

Sidst i 70`erne ser vi disco komme til danseskolerne, de unge har set dansene på diskotekerne, og vil nu selv gerne lærer dem.

Hermed starter en ny epoke for danseskolerne, - man havde jazzballet som et vigtigt led i undervisning, den klassiske opbygning.  Danseskoler så disco som en ”døgnflue” som ville forsvinde hurtigt igen. Men den bed sig fast, man kan sige det var Jitterbuggen igen, men discoen var trods alt ikke forbudt.

Ikke alle var enige med Formand Jørgen Christensen, som sammen med Kirsten Dan Jensen talte om Disco turneringer. Vi kender alle historien i dag omkring den succes, som i dag er overlevelsen for mange skoler.

I 1980 sammensluttes foreninger i en ny sammenslutning, med navnet Danselærer Organisationernes Forening, hvor forkortelsen DOF bibeholdes.

DOF har igennem tiden været opdelt i 3 unioner, Jysk Union – Sjællands Unionen – Københavns Unionen,  disse unioner blev sammenlagt i 2003, Hvor vi ændrede navn til De Danske Danseskoler.

Hermed havde vi 1 forening, med fælles kongres, samarbejde, og vi begyndte en proces frem mod ensartede turneringer i hele landet. En proces der i dag er lykkedes,

Der har igennem tiden været mange kontakter til ledende regeringer, både hvad uddannelse angår, men ligeledes omkring konkurrenceforvridningen, med tilskud til klubber og foreninger over for danseskoler, men uden det store resultat.

I 1983 forsøger daværende Formand Jørgen Christensen sammen med Flemming Hørning en kontakt på baggrund af den undervisning som foregår i idrætsklubber. Daværende undervisningsminister Bertel Haarder udtrykker følgende:

”Jeg har forståelse for de problemer som er rejst af danseinstruktørerne, og jeg er indstillet på at finde en løsning i forbindelse med kommende revision af fritidsloven”.

Denne sætning har vi hørt de sidste 34 år.

Æresmedlem Tommy Havdrup har igennem mere end 23 år arbejdet med denne sag for DDD, gjort et ufatteligt stort arbejde, senest i denne uge op til vores 100 års Galla dag, med en artikel i Børsen.

Det har været farverige 100 år, for mig er det utroligt vigtigt at vi ikke glemmer vores fortid ”DNA”, - at vi står stærkt i dag, er fordi vi har en stærk historie med, - mange har gjort et stort arbejde for foreningen igennem de 100 år, de er i dag i vores tanker, dem skylder vi en stor tak for.

DDD`s forretningsudvalg / Hovedbestyrelsen har igennem de sidste år arbejdet med nye ideer, strategi for DDD frem mod 2020.

Vi har løftet vores arrangementer, vi har en rød tråd igennem vores arrangementer fra vest til øst. Fornyelse med vores kongres er vi i gang med, målet for HB er at DDD hele tiden skal være på forkant med udviklingen.

Da vi blev ramt af skolereformen slog det hårdt, og børnene har ikke fået mere motion, tværtimod har de mistet, - og danseskolerne har mistet, - Vi kan i DDD om nogen,  gi` den motion som børn & unge skal have i deres fritid, samtidig elsker de det, - at være på en danseskole  giver motion, selvtillid, kammeratskab og børnene bliver kreative til nye udfordringer, de bliver positive og glade, - det har Christiansborg taget fra dem.

Vi må se nye veje, og der vil komme flere udfordringer som jeg er sikker på vi ”samlet” kan stå imod, og sikre at DDD, og dem som kommer efter, tager de næste 100 år.

Vi arbejder professionelt i samarbejde med Jens Bouet, som står for DDD`s PR. omkring sponsorer, en stor tak til Scandic Hotel for vores nye samarbejde. Vi ser frem til samarbejde med Define Energy Drink, en ny energi drink til dansere, og jeg er sikker på vi vil se flere….

Og vi vil fortsætte, vi vil på sigt styrke de Danske Danseskoler, overfor konkurrence udefra,  vi skal se mulighederne for danseskolernes overlevelse, med nye initiativer, tænker her på det sociale område, hvor jeg er sikker på danseskolerne kan bidrage med ekspertise, - ikke mindst danseskolernes elever, som hver gang de besøger en danseskole eller et af vores arrangementer skal have en god oplevelse, det er den bedste reklame.

Som led i vores 100 år. Afholder DDD:

VM i Hip Hop i Brøndbyhallen fra 17. okt. – 21. okt. hvor vi forventer 10 – 15.000 over de 5 dage.

Samt EM for professionelle i april 2018.

Arrangementer som vi ser frem til, og håber vi måske denne gang kan få pressens bevågenhed, da vi præsenterer Verdens bedste dansere i Danmark.

Henning Christensen

Formand

 

2017-03-18

De Danske Danseskoler igennem 100 år